رونمایی‌ها

عنوان متولی فیلم
سامانه موبایل دانشگاه تهران معاونت سامانه های اطلاعاتی 

Movie / video camera Vector Illustration. From Our Range of vector icons.  Check more creative icons. #icons #mo… | Vector illustration, Creative icon,  Illustration

سامانه به اشتراک گذاری فایل معاونت سامانه های اطلاعاتی 

سامانه اطلاع رسانی متمرکز (دیجیتال ساینیج) معاونت سامانه های اطلاعاتی
درگاه پرداخت عمومی معاونت سامانه های اطلاعاتی 
سامانه شاخص های عملکردی دانشگاه تهران معاونت سامانه های اطلاعاتی 
سامانه ارتقای اعضای هیات علمی (پاد) معاونت سامانه های اطلاعاتی 
    سامانه جدید پیام رسان (ایمیل و پیامک)         معاونت سامانه های اطلاعاتی              
    بستر ایجاد آزمایشگاه تحقیقاتی توسط اعضای هیأت علمی         معاونت سامانه های اطلاعاتی      Movie / video camera Vector Illustration. From Our Range of vector icons.  Check more creative icons. #icons #mo… | Vector illustration, Creative icon,  Illustration    
مرکز مدیریت و پایش عملیات شبکه ارتباطی موسوم به NOC مرکز مدیریت و پایش عملیات شبکه ارتباطی موسوم به NOC      معاونت زیرساخت           
مرکز مدیریت و پایش امنیت سایبری شبکه زیرساخت موسوم به SOC مرکز مدیریت و پایش امنیت سایبری شبکه زیرساخت موسوم به SOC      معاونت زیرساخت          
اتصال شبکه فیبر نوری به زیرساخت فیبر نوری کلان شهر تهران  معاونت زیرساخت 
 کلاستر جدید سرورها و استوریج جدید مرکز داده فاوا    معاونت زیرساخت   
ارتقاء پهنای باند شبکه بین مرکز داده فاوا و مرکز داده یادگیری معاونت زیرساخت 
 ارتقاء پهنای باند شبکه میان ارتباطی سرورهای مرکز داده فاوا   معاونت زیرساخت    
ارتقاء امنیت شبکه میان ارتباطی سرورهای مرکز داده فاوا معاونت زیرساخت 
ارتقاء کارایی و سرعت دیسکهای ماشینهای مجازی ایلرن معاونت زیرساخت 
راه اندازی میز خدمت دانشگاه و استقرار میزهای خدمات اقماری واحد مدیریت پروژه و تعالی سازمانی
سامانه جدید راهنمایی و پشتیبانی خدمات (تیکتینگ) معاونت پشتیبانی خدمات 
طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت خدمات دانشگاه تهران معاونت پشتیبانی خدمات 
راه اندازی مرکز نوآوری فناوری‌های دیجیتالی  مرکز نوآوری فناوری‌های دیجیتالی
استودیوی تعاملی ساتا واحد ارتباطات ویدئویی 
 صفحه لایو استریمینگ با ظرفیت پشتیبانی از تعداد نفرات بالا   واحد ارتباطات ویدئویی    
لودبالانسر اتاق مجازی (بیگبلوباتن) و قابلیت‌های اختصاصی افزوده شده به آن واحد ارتباطات ویدئویی  
سامانه بیان (اشتراک گذاری محتوای چندرسانه ای) واحد ارتباطات ویدئویی  
    سامانه جدید موک (بستر ارائه دوره های مهارتی و کاربردی)         اداره خدمات یادگیری و تولید محتوا         
پلتفرم ارائه دروس رسمی اداره خدمات یادگیری و تولید محتوا 
سامانه کارنامه یادگیری و ارزیابی نظام دانشگاهی (کیان) اداره مدیریت دانش و شبکه اجتماعی
سامانه درگاه یکپارچه ورود اطلاعات نشر (دیوان) اداره مدیریت دانش و شبکه اجتماعی
سامانه بستر و درگاه آگاهسازی نظام دانشگاهی (بدان) اداره مدیریت دانش و شبکه اجتماعی
 راه اندازی فرایندها/ کارکرد و ارزیابی در سطح مرکز فناوری های دیجیتالی  واحد مدیریت پروژه و تعالی سازمانیواحد مدیریت پروژه و تعالی سازمانی  
برنامه کاربردی تلفن همراه لغت نامه متوسط دهخدا موسسه دهخدا دانشگاه تهران
سامانه آموزش الکترونیکی الفبای فارسی موسسه دهخدا دانشگاه تهران