درباره جشنواره

دانشگاه دیجیتال، حاصل توسعه دانشگاه در پرتو رویکرد تحول دیجیتال، به معنای بازنگری اساسی در فرآیندها و خدمات دانشگاه در حوزه‌های مختلف (آموزش، پژوهش و نظام مدیریتی) با کمک فناوری‌های دیجیتال تحول‌آفرین است، به نحوی‌که بهره‌وری ذی‌نفعان (همچون دانشجویان، استادان و دانشجویان) را بهینه سازد. در همین راستا، مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران، برگزاری اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال با شعار «دانشگاه تهران، دانشگاه پیشرو دیجیتال» را در شهریور ماه ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی نموده است.
در این جشنواره با همکاری معاونت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و پارک علم و فناوری، ضمن ارائه آخرین دستاوردها، از اقدامات انجام شده، سیاست‌ها، رویکردها، و همچنین چشم‌اندازهای آتی در حوزه فناوری‌های دیجیتالی و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران مطلع خواهیم شد. به علاوه از تأثیر هنر، شیوه و تکنیک بر کیفیت تولید محتوا، تجربیات مؤثر در تولید محتوای یادگیری الکترونیکی و آینده یاددهی و یادگیری صحبت خواهیم کرد. همچنین با معرفی برترین‌ها در اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی، از روش‌های مؤثر آن‌ها مطلع خواهیم شد و از دیدگاه صاحب نظران در حوزه فناوری دیجیتال و یادگیری الکترونیکی استفاده می‌کنیم.
در طول جشنواره، نشست‌های تخصصی مرتبط با دانشگاه دیجیتال، فرصت‌ها، ارزش‌ها و تأثیرات، خدمات دیجیتالی دانشگاه تهران، رویداد دریافت ایده‌ها و نیازهای فناورانه از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و شرکت‌ها، کارگاه آموزشی و نمایشگاه برگزار خواهد شد. شایان ذکر است که شرکت برای عموم افراد آزاد و رایگان بوده و این جشنواره به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد.