مسابقه های روزانه

از تاریخ ۶ لغایت ۱۱ شهریورماه در ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴ مسابقه‌هایی با موضوع اطلاعات دیجیتال به اضافه مطالب نشست‌های قبلی برگزار گردید. اسامی برندگان مسابقات به شرح زیر است:

  • برنده روز اول: خانم مبینا آجرلو
  • برنده روز دوم: آقای سینا سیار دوست
  • برنده روز سوم: آقای حیدری
  • برنده روز چهارم: آقای مهدی خان سفید
  • برنده روز پنجم: خانم لیوسا رسولی
  • برنده روز ششم: آقای سینا سیار دوست