نمایشگاه

نمایشگاه

علاقمندان به شرکت در نمایشگاه مجازی جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال می‌توانند از دستاوردها، محصولات و خدمات دیجیتال دانشگاه تهران بازدید کنند. برای این منظور، به بخش نمایشگاه در سایت https://event.ut.ac.ir/#/exhibitions مراجعه کنید. شایان ذکر است که امکان مذاکره با غرفه دار در نمایشگاه وجود دارد.

غرفه‌های شرکت کننده در نمایشگاه و لینک دسترسی به غرفه‌ها: