اساتید و کارشناسان منتخب

با استعانت از خداوند متعال، اولین جشنواره یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران دیجیتال در تاریخ ۲ تا ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. در دوران پاندمی کرونا، با حرکت آموزش از یادگیری حضوری به سوی یادگیری غیرحضوری و الکترونیکی، شاهد بکارگیری روش‌های نوین آموزشی و فناوری‌های دیجیتال توسط اساتید گرامی هستیم. از سویی دیگر، تلاش‌های بی‌وقفه و بی‌دریغ کارشناسان گرامی در این راستا شایسته تقدیر است. بر همین اساس، یکی از اهداف این جشنواره بر تقدیر از فعالان حوزه یادگیری الکترونیکی، با محوریت انتخاب اساتید و کارشناسان برگزیده یادگیری الکترونیکی استوار است.

اهداف جشنواره یادگیری الکترونیکی (بخش اساتید و کارشناسان برگزیده):

  • نشان دادن راهکارهای ابتکاری و خلاقانه اساتید در تدریس
  • فراهم نمودن زمینه‌های ارتباط و هم اندیشی اساتید در حوزه خلق ایده‌های بدیع در آموزش
  • ایجاد انگیزه در سایر اساتید جهت خلق و نوآوری در تدریس
  • نشان دادن راهکارهای ابتکاری و خلاقانه کارشناسان در پشتیبانی دوره‌های یادگیری الکترونیکی

اساتید برگزیده جشنواره یادگیری الکترونیکی:

 

 

دکتر سمانه افتخاری مهابادی

استادیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم 

 

 


 

دکتر مریم ذوقی

استادیار دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی

 

 


دکتر الهام شیرزاد

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 


دکتر اعظم مانی ورنوسفادرانی
استادیار دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی 

 

پس از انتخاب اساتید برگزیده، در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۰ نشستی با محوریت گفتگو با اساتید برگزیده جشنواره یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست، با برقراری بحث و تبادل اندیشه با اساتید برگزیده در خصوص ایده‌ها، راهکارها و رویکردهای خلاقانه آنها در یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا، تجربیات ارزشمندی به اشتراک گذاشته شد.

 

کارشناسان برگزیده جشنواره یادگیری الکترونیکی:

 

 

سینا سیاردوست
پردیس بین المللی کیش

 

 

 


فرهاد سهرابی
دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

 

 

 


مریم کوه سلطانی
دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی

 

 

 


 

زهرا صفاری
دانشکده کارآفرینی

 

 

 


سمانه شفیعی
دانشکده مطالعات جهان