خدمات الکترونیکی

معرفی جشنواره دانشگاه دیجیتال

   دانشگاه دیجیتال، حاصل توسعه دانشگاه در پرتو رویکرد تحول دیجیتال و به معنای بازنگری اساسی در فرآیندها و خدمات دانشگاه در حوزه‌های مختلف: آموزش، پژوهش و نظام مدیریتی با کمک فناوری‌های دیجیتال تحول‌آفرین است؛ به نحوی‌که بهره‌وری ذی‌نفعان همچون: دانشجویان، استادان و دانشجویان را بهینه سازد. در همین راستا مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران، برگزاری اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال با شعار «دانشگاه تهران، دانشگاه پیشرو دیجیتال» را در شهریور ماه ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی نمود.
این جشنواره با همکاری معاونت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و پارک علم و فناوری برگزار شد و ضمن ارائه آخرین دستاوردها از اقدامات انجام شده، سیاست‌ها، رویکردها، از چشم‌اندازهای آتی در حوزه فناوری‌های دیجیتالی و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران مطلع شدیم. به علاوه از تأثیر هنر، شیوه و تکنیک بر کیفیت تولید محتوا، تجربیات مؤثر در تولید محتوای یادگیری الکترونیکی و آینده یاددهی و یادگیری صحبت شد. همچنین با معرفی برترین‌ها در اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی، از روش‌های مؤثر آن‌ها مطلع شدیم و از دیدگاه صاحب نظران در حوزه فناوری دیجیتال و یادگیری الکترونیکی استفاده کردیم.
در طول جشنواره، نشست‌های تخصصی مرتبط با دانشگاه دیجیتال، فرصت‌ها، ارزش‌ها و تأثیرات، خدمات دیجیتالی دانشگاه تهران، رویداد دریافت ایده‌ها و نیازهای فناورانه از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و شرکت‌ها، کارگاه آموزشی و نمایشگاه برگزار شد. شایان ذکر است که شرکت برای عموم افراد آزاد و رایگان و این جشنواره به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شد.

چکیده نامه مقالات جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

دریافت متن کامل مقالات جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

وب سایت جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال